Actievoorwaarden gratis Service en Onderhoud

 

Kiest u voor Stroom en Gas van Essent, dan ontvangt u gratis ons Comfort Service & Onderhoudsabonnement. Exclusief voor zakelijke klanten.

Actievoorwaarden

Gratis Service & Onderhoudscontract voor uw cv-ketel, zolang u klant bent bij Essent Zakelijk

 

Dit is een actie van Essent Retail Energie BV (Essent Zakelijk), Willemsplein 4, 5211 AK te ’s-Hertogenbosch. Deze actie is in samenwerking met Energiewacht West NV. Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Als klant van Energiewacht West ontvangt u, wanneer u klant wordt bij Essent Zakelijk, een gratis Service- & onderhoudscontract ‘Comfort’ voor uw CV-ketel, uitgevoerd door Energiewacht West.
 2. Deze actie loopt van 1 september 2018 tot en met 31 december 2018 en geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen;
 3. Deze actie geldt alleen als u tijdens de actieperiode een energiecontract afsluit bij Essent Zakelijk. Oftewel: een leveringsovereenkomst voor de levering van stroom en/of gas, ongeacht de looptijd;
 4. Deze actie geldt alleen als u een nieuwe klant bent van Essent Zakelijk of als u al klant van Essent Zakelijk bent geweest en uw eerdere overeenkomst met Essent Zakelijk niet voortijdig is beëindigd. Is uw vorige overeenkomst wel voortijdig beëindigd, dan kunt u pas gebruik maken van deze actie vanaf het moment dat uw vorige overeenkomst eigenlijk zou aflopen;
 5. De actie geldt ook voor nieuwe Essent Zakelijk klanten die bij Energiewacht West al een Service & Onderhoudscontract voor cv-ketel hebben. Het lopende Service & Onderhoudscontract wordt na deelname aan de actie beëindigd en er wordt een nieuw gratis Service & Onderhoudscontract ‘Comfort’ aangegaan;
 6. Deze actie geldt niet voor particuliere klanten en/of een collectief van zakelijke klanten;
 7. De waarde van het Service & Onderhoudscontract ‘Comfort’ wordt niet in een andere vorm uitgekeerd; 
 8. Per leveringsadres kunt u één keer gebruikmaken van deze actie;
 9. Op de leveringsovereenkomsten van deze actie zijn onze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers en de Productvoorwaarden van toepassing. Of de voorwaarden die daar eventueel voor in de plaats komen;
 10. Door gebruik te maken van het gratis Service- en Onderhoudsabonnement ‘Comfort’ van Energiewacht West, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Energiewacht West NV voor Serviceabonnementen
 11. Wanneer uw overeenkomst met Essent Zakelijk precies ingaat, hangt af van de looptijd van de overeenkomst met uw huidige leverancier. Brengt uw huidige leverancier u (een) opzegvergoeding(en) in rekening, dan zijn deze kosten voor uw eigen rekening;
 12. Uw gratis Service- & Onderhoudsabonnent ‘Comfort’ gaat in zodra de leveringsovereenkomst met Essent Zakelijk start en loopt zolang u klant bent bij Essent Zakelijk. Na beëindiging van de klantrelatie met Essent Zakelijk als gevolg van de overstap naar een andere energieleverancier, stopt het gratis Service- & Onderhoudsabonnement direct. Desgewenst kunt u zelf een betaald Service- & Onderhoudsabonnement bij Energiewacht West afnemen.
 13. Essent Zakelijk en Energiewacht West zijn te allen tijde gerechtigd om de actievoorwaarden te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor reeds aangemelde klanten, die aan alle hiervoor bedoelde voorwaarden hebben voldaan;
 14. Essent Zakelijk en Energiewacht West behouden zich het recht voor om te allen tijde deze actie, zonder u daarover in te lichten en zonder opgaaf van reden, stop te (laten) zetten of aan te passen. In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade)vergoeding;
 15. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw;
 16. Door mee te doen aan deze actie, accepteert u deze actievoorwaarden.

© 2020, Energiewacht West.

Alle rechten voorbehouden.  Voorwaarden, Privacy en Disclaimer

Een ogenblik geduld a.u.b. Uw aanvraag wordt verwerkt.