Rookgasafvoerkanalen in gestapelde bouw

Rookgasafvoerkanalen in gestapelde bouw, zoals appartementen en flatgebouwen roepen regelmatig vragen op: wat zijn de verantwoordelijkheden van VvE's, de verantwoordelijkheden van de bewoners en wat zijn CLV systemen? De antwoorden op al deze vragen lees je hieronder.

Hoe werkt een gezamenlijke rookgasafvoerkanaal?

In veel flatgebouwen beschikken de individuele appartementen allemaal over eigen CV-ketels. Deze ketels zijn enkel bedoeld voor verwarming van het specifieke appartement waarin ze zich bevinden en zijn dus eigendom van de persoon die ook het appartement bezit. Nu is het zo dat in een aantal gevallen, deze CV-ketels een eigen, individuele rookgasafvoerpijp hebben. Die pijp kan bijvoorbeeld via een gat in de muur van het appartement naar buiten steken en zo de gevaarlijke rookgassen veilig de woning uitblazen. In bijvoorbeeld galerijflats is het vaak zo dat de pijp uitmondt aan de kant van de galerij.

 

In al deze gevallen is het uiteraard zo dat er bij het bepalen van de locatie van de rookgasafvoer zorgvuldig op de voorschriften gelet moet worden, zo mag een pijp uiteraard niet uit de muur komen vlak onder het openslaande raam van de bovenburen en is het ook niet de bedoeling dat mensen die over de galerij lopen door de schadelijke gassen gehinderd worden.

 

Wat ook voorkomt is dat er zich centraal in het flatgebouw een groot verticaal kanaal bevindt dat helemaal van de vloer tot aan het dak loopt en waar de rookgasafvoerpijpen van al de losse toestellen doorheen lopen, die vervolgens op het dak uitmonden. In deze situatie heeft ieder toestel dus zijn eigen afvoerpijp en worden de rookgassen van de verschillende CV-ketels niet met elkaar gemengd. In dergelijke situaties zijn de bewoners vrijwel altijd verantwoordelijk voor hun eigen rookgasafvoerpijp en moeten ze er dus zelf zorg voor dragen dat, met de vervanging van hun CV-ketel, ook de pijp vervangen wordt.

 

Een bijzondere en vaak wat complexere situatie die ook aangetroffen kan worden is die van de CLV Systemen. Daarover lees je hieronder meer.

Veel voorkomende gebreken zijn:

  • Verkeerd aangesloten ketels
  • Gebreken aan installatie onderdelen
  • Achterstallig onderhoud
  • Verkeerde combinatie van installatiecomponenten

Wat zijn CLV Systemen?

Van een CLV systeem (Combinatie-Luchttoevoer-Verbrandinggasafvoersysteem) is sprake wanneer de rookgasafvoerpijpen van de individuele CV-ketels uitmonden in het gedeelde afvoerkanaal (zie hierboven) maar nu zonder dat iedere ketel zijn eigen afvoerpijp heeft. In dit systeem loopt er door het kanaal maar één grote pijp en alle CV ketels zijn op die pijp aangesloten.

 

Kenmerk van dit systeem is dus dat de rookgassen die uit de verschillende ketels komen met elkaar gemengd worden in de grote gedeelde buis. In een dergelijke situatie zijn de individuele bewoners meestal verantwoordelijk voor hun eigen CV-ketel maar valt de zorg voor het gedeelde kanaal onder de VvE.

Waar is de VvE verantwoordelijk voor?

In geval van een CLV-systeem is het zo dat het kanaal, het onderhoud ervan en de kosten voor vervanging, onder de verantwoordelijkheid van de VvE valt. De VvE moet er voor zorgen dat het kanaal op de juiste manier aangelegd is, dat de buis die er doorheen loopt van het juiste materiaal is en dat deze buis regelmatig gecontroleerd en vervangen wordt zodat er geen rookgassen uit de buis kunnen lekken en de bewoners geen gevaar lopen. Dit laatste kan namelijk gebeuren omdat de zure rookgassen de buis na verloop van tijd aantasten en de wanden hierdoor poreus worden.

 

Waar zijn de bewoners verantwoordelijk voor?

Ook de bewoners zijn verantwoordelijk voor een aantal zaken. Zij moeten ervoor zorgen dat de CV-ketel die ze op deze gedeelde buis willen aansluiten goed past bij de CV-ketels van de buren. VR (Verbeterd Rendement) en HR (Hoog Rendement) toestellen mogen bijvoorbeeld nooit beiden op één kanaal aangesloten worden. Daarnaast moet de bewoner ervoor zorgen dat de temperatuur van de rookgassen niet te hoog wordt want hier zijn de gedeelde buizen vaak niet tegen bestand, er mogen dus geen toestellen met een CW5 waarde of hoger geplaatst worden. Ook belangrijk is dat iedere ketel voorzien is van een terugslagklep. Die zorgt ervoor dat de rookgassen die uit de CV-ketels komen maar één kant op kunnen, namelijk richting het dak en niet via het toestel van de bovenburen, dat zou immers levensgevaarlijk zijn.

Wat kan Energiewacht West voor VvE's betekenen

Het betreft hier redelijk complexe materie waar helaas niet iedereen van op de hoogte is. Dit kan tot onwenselijke en soms gevaarlijke situaties leiden. Het komt vaak voor dat er verschillende toestellen door elkaar worden gebruikt, er toestellen zonder terugslagklep zijn geïnstalleerd of die in 20 jaar tijd nog nooit zijn geïnspecteerd. Dit moet voorkomen worden.

 

Toch kan dit onwenselijke en soms zelfs tot gevaarlijke situaties leiden. Het komt regelmatig voor dat er wel degelijk verschillende toestellen door elkaar heen gebruikt worden, dat er in 20 jaar tijd nog nooit een kanaalinspectie heeft plaatsgevonden of dat de toestellen zonder terugslagklep geplaatst zijn. Dit moet voorkomen worden.

 

Gelukkig kan Energiewacht West hierbij van dienst zijn. Wij inspecteren het kanaal én de daarop aangesloten toestellen. Hiermee weet je of de bestaande situatie veilig is of niet. Mocht blijken dat de situatie onveilig is, dan kunnen wij er voor zorgen dat de problemen opgelost worden, bijvoorbeeld het CLV kanaal opnieuw te voeren, hierbij blijft het kanaal in stand maar wordt de buis in het kanaal vervangen. Ook kunnen wij de bewoners van gestapelde bouw uitgebreid informeren tijdens voorlichtingsavonden. Het is natuurlijk prettig als alle leden van de VvE goed begrijpen waarom bepaalde kosten gemaakt moeten worden en dat een en ander in belang van de veiligheid noodzakelijk kan zijn. En dan als laatste, mocht blijken dat er bewoners bij zijn die hun ketel op stel en sprong moeten vervangen, bijvoorbeeld omdat ze een VR toestel hebben in een HR systeem, dan kunnen wij hen altijd een goed (huur-)aanbod doen zodat de kosten ook voor hen beheersbaar blijven.

 

Meer weten over rookgasafvoerkanalen?

Wil je persoonlijk advies en/of meer informatie over rookgasafvoerkanalen bij gestapelde bouw? Vul dan hieronder het formulier in en ontvang binnen 1 werkdag antwoord. Onze adviseurs staan voor je klaar!

 

* Verplicht veld

© 2020, Energiewacht West.

Alle rechten voorbehouden.  Voorwaarden, Privacy en Disclaimer

Een ogenblik geduld a.u.b. Uw aanvraag wordt verwerkt.