Collectieve rookgasafvoeren VvE

De VvE heeft de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de veiligheid van een wooncomplex. In gestapelde woningbouw is een gezamenlijke rookgasafvoer, ofwel CLV aanwezig. Een gezamenlijke rookgasafvoer brengt regelmatig gevaarlijke situaties met zich mee, hoe voorkom je dit als VvE?

Risico's van een gemeenschappelijke rookgasafvoer

In de praktijk vinden er zelden inspecties van de rookgasafvoer plaats. Terwijl dit, net als regelmatig onderhoud, echt nodig is! Verkeerd aangesloten CV-ketels in boven elkaar gelegen woningen of lekkende gemeenschappelijke rookgasafvoeren vormen een groot risico. Rookgasafvoeren kunnen gaan scheuren en doorroesten waardoor hoge concentraties koolmonoxide vrijkomen. Koolmonoxide is een giftig, reukloos en onzichtbaar gas. Als bewoners koolmonoxide inademen, lopen ze risico op een koolmonoxidevergiftiging met alle gevolgen van dien. Hoe neem je deze risico’s weg en voorkom je onveilige situaties?

Veel voorkomende gebreken zijn:

  • Verkeerd aangesloten ketels
  • Gebreken aan installatie onderdelen
  • Achterstallig onderhoud
  • Verkeerde combinatie van installatiecomponenten

De verantwoordelijkheden van de VvE

De VvE én de bewoners zijn beiden verantwoordelijk voor de veiligheid in het complex. Op de centrale rookgasafvoer zijn de CV-ketels van de afzonderlijke appartementen aangesloten. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud en het eventueel vervangen van de gezamenlijke rookgasafvoer. Periodieke inspecties, onderhoud en eventueel het vervangen van een rookgasafvoersysteem zijn nodig om risicovolle situaties te verhelpen en te voorkomen. 

Voorlichting van de bewoners

Rookgasafvoeren zijn vaak weggewerkt. Bewoners zijn zich vaak niet bewust van de aanwezigheid van rookgasafvoeren, laat staan van de staat van onderhoud en eventuele risico’s op koolmonoxideongevallen. De bewoners zijn verantwoordelijk voor een juiste aansluiting en onderhoud van de CV-ketels in de afzonderlijke appartementen. Toch heeft de VvE hierin een belangrijke voorlichtings- en adviesrol richting bewoners om ze bewust te maken van dit probleem.

 

Inspectie en onderhoud van CV-ketel en afvoerkanaal in één hand

Het heeft de voorkeur dat inspectie en onder­houd van de CV-ketels én het rookgasafvoersysteem door één erkend bedrijf zoals Energiewacht West wordt uitgevoerd. Hierdoor weet je zeker dat het totale systeem aan de veiligheidseisen voldoet. Om deze zaken structureel aan te pakken is het belangrijk om hier als VvE budget voor vrij te maken en dit op te nemen in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Welke acties moet je ondernemen als VvE

  • Laat het afvoerkanaal van elk wooncomplex controleren
  • Zet één erkend installateur in voor de CLV en de CV-ketels van de bewoners
  • Neem de inspecties en het onderhoud op in het MJOP
  • Maak structureel budget vrij voor inspecties en onderhoud
  • Waarborg de veiligheid en plaats een CO-melder in de gezamenlijke ruimtes, zoals het portiek
 

Meer weten? Vraag een informatiebrochure aan: 'Veiligheid van collectieve rookgasafvoeren in woongebouwen'

In onderstaand formulier vraag je een informatiebrochure aan of/en vragen stellen. Nadat wij je (aan)vraag hebben ontvangen, nemen we binnen 1 werkdag contact met je op.

 

* Verplicht veld

© 2020, Energiewacht West.

Alle rechten voorbehouden.  Voorwaarden, Privacy en Disclaimer

Een ogenblik geduld a.u.b. Uw aanvraag wordt verwerkt.