CLV inspectie rapport bij VvE

Stel het niet uit! Laat uw CLV kanalen gemiddeld eens per twee jaar inspecteren door middel van een camera inspectie.

 

De camera inspectie dient gezien te worden als een momentopname om de staat van de rookgaskanalen te onderzoeken.

 

Vraag dit aan via de VvE.

Combiketels produceren verbrandingsgassen die schadelijke stoffen bevatten voor de gezondheid. Daarom moeten deze gassen direct naar buiten worden afgevoerd.

Woningen in een appartementencomplex zijn vaak voorzien van een collectieve rookafvoer waar per woning de combiketel op is aangesloten. Deze rookgasafvoersystemen hebben een theoretische levensduur en zijn aan slijtage onderhevig. Vandaar dat het nodig is om een (camera)inspectie uit te laten voeren naar de toestand en de werking van de het rookgasafvoersysteem.

 

Als de verbrandingsgassen onvoldoende worden afgevoerd of elders in het gebouw terecht komen, kan dit leiden tot koolmonoxidevergiftiging. Koolmonoxide is een reukloos, smaakloos en giftig gas dat kan leiden tot bewusteloosheid, coma, blijvende hersenschade en zelfs overlijden.

Aansluitingen in de woning kunnen door ondeuglijk beugelen lossschieten, metalen rookgasafvoerbuizen kunnen corroderen en vervanging van de VR-combiketel door een HR-combiketel kan verstoringen veroorzaken in het collectieve rookgaskanaal. Verder is het van belang dat de bodemsecties van de collectieve rookgaskanalen schoon en droog zijn.

Waarom inspectie?

Niet altijd is er bij de VvE, woonstichting of gebouweigenaar bekend dat er wijzingen aan de verwarmingsinstallatie worden aangebracht. Wijzigingen in zowel het collectief systeem als de installaties binnenshuis dienen onderling gedeeld te worden om een veilig woonklimaat voor alle bewoners te kunnen blijven garanderen.

 

Bij een (camera)inspectie worden de collectieve- en individuele rookgaskanalen gecontroleerd op een juiste en veilige werking. Hiervan wordt een volledig inspectie- en adviesrapport opgesteld. De NPR 3387-45 : 2017 ligt aan de basis van onze rapportage.

 

Onze inspectie camera heeft een maximaal bereik van 22 bouwlagen en de foto’s worden opgeslagen in HDR-kwaliteit.

Na opdrachtverstrekking kunnen wij binnen 10 dagen een (camera)inspectie uitvoeren van de collectieve of individuele rookgasafvoeren en kunt u het uitgebreide inspectie- en adviesrapport binnen 14 dagen in bezit hebben.

© 2020, Energiewacht West.

Alle rechten voorbehouden.  Voorwaarden, Privacy en Disclaimer

Een ogenblik geduld a.u.b. Uw aanvraag wordt verwerkt.